• books1.jpg
  • hammer1.jpg

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ-ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ «ΣΠΑΣΙΜΟ» ΙΣΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ - ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο κατηγορούμενος Α.Η. καταδικάστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Κατόπιν έφεσης του κατηγορουμένου, η υπόθεση εισήχθη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο και την υπεράσπιση του ως άνω πρωτοδίκως καταδικασθέντος ανέλαβε ο Δικηγόρος Δημήτριος Μανδραπήλιας, ο οποίος προέβαλε για τον κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, αυτοτελή ισχυρισμό περί αναγνώρισης ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας του άρθρου 133 του Π.Κ., ο οποίος έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 133 του ΠΚ, ορίζεται ότι: «Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83) σε όποιον, κατά το χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη, είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130». Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και με την διάταξη αυτή δίδεται η δυνατότητα στους νεαρούς ενήλικες δράστες, οι οποίοι κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το εικοστό πρώτο (21ο) έτος αυτής, να τους επιβληθεί ποινή ελαττωμένη κατά άρθρο 83 του ΠΚ. Σύμφωνα και με πρόσφατη νομολογία του Άρειου (ΑΠ 341/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) προκειμένου να κριθεί ότι δεν συντρέχει για τον νεαρό δράστη η ελαφρυντική περίσταση της μετεφηβικής ηλικίας (άρθρο 133 ΠΚ) «δεν αρκεί το είδος και η σοβαρότητα των εγκλημάτων που διέπραξε, αλλά πρέπει να περιέχονται στην αιτιολογία της αποφάσεως για τη θεμελίωση της απορριπτικής κρίσεως, σκέψεις και συλλογισμοί, από τους οποίους να προκύπτει, ότι η εγκληματικήσυμπεριφοράτου δράστη δεν έχει σχέση με τη νεανική του ανωριμότητα, ώστε να δικαιολογείται ή μη επιεικής μεταχείρισή του».Στο πρόσωπό μου συντρέχουν απόλυτα οι προϋποθέσεις περί αναγνώρισης ελαφρυντική περίσταση της μετεφηβικής ηλικίας (άρθρο 133 ΠΚ) . Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, ήτοι μεταξύ της 26.07.2014 και της 30.07.2014, ήμουν 20 ετών, και συνεπώς δεν είχα συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας μου αφού γεννήθηκα το έτος 1994.Περαιτέρω, το ότι (α) η υπό κρίση αξιόποινη πράξη τελέστηκε με βίαιο τρόπο και (β) δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης ή εξαφάνισης των ιχνών του εγκλήματος (δεδομένου ότι τα όργανα του εγκλήματος βρέθηκαν άθικτα μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας) φανερώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με νεανική ανωριμότητα, εκρηκτικότητα και επιπολαιότητα που συνάδουν με το χαρακτήρα ενός νεαρού ατόμουμετεφηβικής ηλικίας. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η ευερεθιστότητα σε συνδυασμό με την ευαλωτότητα που οδηγούν σε βίαιες εξάρσεις αποτελούν συνήθη χαρακτηριστικά του νεαρού της ηλικίας. Κατά συνέπεια, η εν λόγω βίαιη αξιόποινη πράξη και η πλήρης αδιαφορία για τη συγκάλυψή της, δύναται να σχετισθεί και αιτιολογηθεί από το νεαρό και ανώριμο της ηλικίας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, ήμουν μόλις 20 ετών. Επειδή δεν υπάρχουν λόγοι απ’ τους οποίους να προκύπτει, ότι το εν λόγω έγκλημα δεν έχει σχέση με τη νεανική ανωριμότητα, έτσι ώστε να δικαιολογείται η μη επιεικής μεταχείρισή μου. Επειδή λοιπόν η τέλεση μίας τέτοιας πράξης αποτελεί προϊόν της ανωριμότητας που χαρακτηρίζει ένα νεαρό άτομο μεταφηβικής ηλικίας και επομένως δικαιολογείται η επιεικής μεταχείρισή μου.Άλλωστε η, κατά το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, εξάρτησή μου από τα ναρκωτικά (η οποία ούτως ή άλλως θολώνει την ορθή κρίση ενός ατόμου) αποτελεί σαφέστατο δείγμα νεανικής ανωριμότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι έχω πλέον απεξαρτηθεί πλήρως από τα ναρκωτικά και ουδεμία πλέον σχέση έχω με αυτά.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΖΗΤΩΝα αναγνωριστεί στο πρόσωπό μου το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας κατ’ άρθρο 133 ΠΚ και να μου επιβληθεί ποινή ελαττωμένη στα πλαίσια του άρθρου 83 ΠΚ.».

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο με την υπ’ αριθμόν 422/2017 Απόφασή του δέχθηκε ομόφωνα τον ανωτέρω ισχυρισμό ότι συντρέχει στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η περίπτωση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 133 ΠΚ.

Η ως άνω απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι παρά τη βιαιότητα και τη σοβαρότητα του εγκλήματος (που συνίστατο σε κτυπήματα με θλων και αμβλύ όργανο τα οποία προκάλεσαν κατάγματα στο κεφάλι του θύματος με αποτέλεσμα το θάνατό του) το Δικαστήριο δεν μετήλθε σε προσχηματική επίκληση επιχειρημάτων περί δήθεν εγκληματικής συμπεριφοράς του δράστη που δεν έχει σχέση με τη νεανική του ανωριμότητα για να αιτιολογήσει τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας. Τουναντίον, οι τακτικοί δικαστές και οι ένορκοι δέχθηκαν τους παραπάνω ισχυρισμούς μας και προέβησαν στην αναγνώριση του εν λόγω ελαφρυντικού του κατηγορουμένου με μόνη αιτιολογία ότι κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης για την οποία καταδικάστηκε , δεν είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Τέλος, μετά την αναγνώριση του παραπάνω ελαφρυντικού, ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε στην ποινή της κάθειρξης των 17 ετών, από τα οποία πιθανότατα θα εκτίσει πολύ λιγότερα ενόψει της νομοθεσίας για την υφ’ όρον απόλυση.

Η υπ’ αριθμόν 422/2017 Απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου έχει δημοσιευθεί στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Δ.Σ.Α.)

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας στη σελίδα συμφωνείτε στη χρήση τους.
Ok